Үйлчилгээ - MyHotel RMS
Бид өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд зочид буудлуудтай ажиллахдаа, MyHotel системээ хөгжүүлэхдээ олон мэргэжлийн хүмүүс, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан. Энэ туршлага дээр үндэслэн дээрх 3 бүтэц бүхий системийг санал болгож байна.

Зочид буудал, амралтын газруудад хүний нөөцийн асуудал элбэг тохиолддог. Шинэ ажилчдаа сургах цагийг тань бид хэмнэж MyHotel Academy-г санал болгож байна. Зочлох үйлчилгээний салбарын ажилчдад зориулсан мэргэжлийн байгууллагын сургалтанд хүссэн газраасаа, хүссэн цагтаа суралцах боломжийг MyHotel Academy бүрдүүлж байна

БҮХ ХЭРЭГЦЭЭ НЭГ ДОР

 • Захиалга
  хялбар удирдах
 • Өрөөний дүүргэлтээ
  хянах
 • Онлайн
  системүүдтэй холбогдох
 • Вебсайт болон чат
  дээрээс захиалга авах
 • Санхүүгийн, хаалганы
  карттай холбох
 • Үнэ удирдах
 • Вебсайттай
  болох
 • Дэлгэрэнгүй
  тайлан харах

зэрэг бүх боломжууд
MyHotel өөртөө багтаасан

100+ буудлууд

бидэнд итгэн MyHotel системийг хэрэглэж байна.
ТАНД ТУСЛАХАД ХЭЗЭЭД БЭЛЭН

Тус компанийн ажилтнууд нь таны MyHotel системийн ашиглалт олон онлайн захиалгатай холбоотой бүхий л мэдээллүүдийг шуурхай өгч, тусламж үзүүлэн ажиллахад бэлэн байна.

*бид хэрэглэгчидтэйгээ тогтмол уулзаж, хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлон шинэчлэл, өөрчлөлтийг тогтмол хийх болно. Мөн систем маань үүлэн технологид суурилсан учир шинэчлэл, сайжруулалт бүр нь таны ашиглаж буй систем дээр шууд нэвтрэн орно.

Нэвтрэх